Persoonsgegevens die wij verwerken

DVM verwerkt persoonsgegevens  doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


-  Voor- en achternaam 
-  Geslacht
-  Geboortedatum
-  Adresgegevens
-  Telefoonnummer
-  E-mailadres
-  Locatiegegevens

-  Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken,
​   in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dvmmarketing.nl

Waarom we gegevens nodig hebben.

DVM verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

- U  te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we gegevens bewaren

DVM zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: niet langer dan het moment dat u zichzelf afmeld.

 
Delen met anderen

DVM geeft uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


In kaart brengen websitebezoek

DVM gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Heb je vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@dvmmarketing.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen we vragen een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie u pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 


Beveiliging

DVM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons d.m.v info@dvmmarketing.nl